IN 6 STAPPEN NAAR AI IMPLEMENTATIE

Menig bedrijf beschikt over aanzienlijk veel digitale gegevens zonder dat deze op de optimale manier worden ingezet of gebruikt. Zonde. In deze whitepaper lees je op een vereenvoudigde manier welke zes stappen er binnen een bedrijf gezet moeten worden om meer uit je data te halen.

Genoeg van de medewerkers raken al gauw overspoeld door de duizenden gegevens die worden verzameld binnen hun organisatie, wat ze tegenwoordig Big Data noemen. Big Data wordt gedreven door de zogenaamde drie V's: Volume, Velociteit en Variëteit. Volume wordt bepaald door de hoeveelheid van die gegevens, velociteit is de snelheid waarin deze gegevens gegenereerd worden en onder variëteit verstaan we de verscheidenheid aan databronnen. Hoewel er traditioneel gedacht wordt aan bijvoorbeeld klantgegevens, productgegevens en financiële gegevens, zijn er zoveel meer dan alleen deze databronnen. Denk aan afbeeldingen, teksten, video en/of audio. Dus ook de teksten of afbeeldingen van social media. Hier kun je andere voorspellingen doen dan de voordehand liggende.

Volgens NewVantage Partners groeien alle drie de V's al jaren, maar zorgt variëteit voor de grootste drijfveer tot zakelijke investeringen. Het beschikken over meerdere verschillende databronnen en die op een juiste manier koppelen kan extreem waardevol zijn voor een bedrijf. Alleen het vinden van die koppeling is vaak de missing link. Daarnaast zijn grote volumes data vaak verspreid opgeslagen over verschillende afdelingen, teams of locaties, of worden ze op verschillende manieren beheerd.

Data mag dan het nieuwe goud zijn, het alleen hebben van die data is niet voldoende. Data science is de wetenschap die waardevolle inzichten uit grote hoeveelheden gestructureerde of ongestructureerde data gegenereerd. Artificial Intelligence (AI) is een manier van data science uitoefenen wat bijvoorbeeld wordt ingezet bij het herkennen van patronen in Big Data. Uit onderzoek van Microsoft en EY is gebleken dat slechts 37% van de Nederlandse organisaties AI reeds hebben ingezet als oplossing voor hun vraagstuk, welke al in een meer volwassen stadium is dan slechts de pilot of planningsfase. En dat terwijl 86% van de Nederlandse organisaties er van overtuigd is dat AI een grote of zelfs significante impact zal hebben op de industrie waarin zij werken. Het lijkt erop dat organisaties worden geremd in implementatie van AI, door zorgen in risico's, gebrek aan kennis of niet weten waar te beginnen. Deze whitepaper omschrijft, begeleid met praktische voorbeelden, hoe een data science oplossing stap voor stap kan worden ingezet in een organisatie.


Wilt u een copy van onze whitepaper In 6 stappen naar AI implementatie, vul dan uw naam en emailadres hieronder in.

Bedankt en veel leesplezier.

    Ik wil me aanmelden voor de Gimix nieuwsbrief